menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1: Algemene bepalingenVeer-krachtig, is een eenmanszaak in de schoonheids -en wellnessbranche gevestigd te Borsbeek, Eenamelaan 1 (België),BE0756882882 (Kleine onderneming met bijzondere vrijstelling van BTW): biedt haar klanten de mogelijkheid om haar goederen online aan te kopen.Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen, ook uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij Veer-krachtig.


De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Iedere met deze voorwaarden strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien Veer Krachtig deze schriftelijk uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.


Artikel 2: PrijsAlle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.Artikel 3: Aanbod


Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux, hiervoor wordt 16,40€ verzendingskosten aangerekend per verzending. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.


Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met Veer Krachtig.Veer Krachtig is wat de juistheid of de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Veer Krachtig is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Veer Krachtig.Veer Krachtig is gerechtigd om zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.Artikel 4: Online aankopen


De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van Veer-krachtig online aan te kopen. Veer Krachtig is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant het volledige bedrag betaald heeft Veer-krachtig. De artikelen, voor bestellingen in België, lager dan 99€ inclusief BTW, worden er verzendingskosten aangerekend van 8€. Boven 99€ inclusief BTW worden de producten gratis thuis geleverd bij de klant via Bpost .


Tijdens de online shopping heeft de klant de keuze om een betalingsmogelijkheid te kiezen via Mollie:Bancontact (Maestro)

Sepa overschrijving (kan ook met QR)


Artikel 5: EigendomsvoorbehoudDe geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Veer Krachtig . Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling.Artikel 6: Herroepingsrecht


De klant heeft het recht aan Veer-krachtig aangetekend en schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 5 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Eventuele leveringskosten blijven echter voor rekening van de klant.Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 5 dagen vanaf de levering aangetekend en schriftelijk contact opnemen met Veer-krachtig en de goederen binnen de 15 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten aangetekend terug te bezorgen aan Veer Krachtig, Eenamelaan 1 2150 Borsbeek.Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Het correct voor transport verpakken van de teruggezonden goederen is de verantwoordelijkheid van de klant.


De artikelen worden in geen geval teruggenomen:


bij gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen


artikelen waarvan de verpakking (of een gedeeltelijk ervan) geopend werd


artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezondenArtikel 7: BetalingsmogelijkhedenTijdens uw bezoek voor uw aankoop of betaling van de behandeling(en) bij Veer-krachtig heeft de klant de keuze om een betalingsmogelijkheid te kiezen via:


Contante betaling


App Bancontact


App Payconic


Onmiddellijke overschrijving via uw mobiel toestel (App)
Tijdens de online shopping heeft de klant de keuze om een betalingsmogelijkheid te kiezen via Mollie:


Bancontact (Maestro)

Sepa overschrijving (kan ook met QR)Artikel 8: KlachtenLeveringen gebeuren niet door Veer-krachtig zelf. Wel in samenwerking met Bpost.Het kan zich altijd voordoen dat de omverpakking, en op die manier ook de inhoud van uw levering, schade oploopt tijdens dit transport. Bij ontvangst van uw bestelling controleert u dan ook steeds best zo grondig mogelijk of u geen uitwendige schade (scheuren, deuken, ...) aan de geleverde dozen vaststelt. Wanneer u het document van de leverende chauffeur ondertekent, bevestigt u immers niet alleen het aantal dozen dat u heeft ontvangen, maar ook dat u aan de buitenkant van de omverpakking geen zichtbare schade heeft vastgesteld.


Bij om het even welke twijfel over de staat van het pakket, is het noodzakelijk dat u zo duidelijk mogelijk de schade aan de omverpakking omschrijft op het ontvangstdocument. Opgelet: eenmaal ondertekend voor ontvangst, zijn klachten tegen de transporteur wegens schade aan de inhoud van de omverpakking niet meer ontvankelijk. Transportschade dient dus onmiddellijk bij levering gemeld te worden op de leveringsbon van het transportbedrijf dat de goederen geleverd heeft, en dient tevens gecommuniceerd te worden aan Veer Krachtig


OPMERKING!Leveringen gebeuren wel uitzonderlijk door Veer-krachtig tijdens de Corona periode met de gerespecteerde social distancing.
Artikel 9: Wachtwoord en loginMet betrekking tot het wachtwoord en login draagt u hierover zelf de volledige verantwoordelijkheid. Veer Krachtig heeft hier geen enkele toegang tot sinds deze gecodeerd zijn.


Artikel 10: Ontvangen levering, controleer de inhoud van uw pakket


Controleer meteen na ontvangst bij u thuis uw aangekochte producten. Neem telefonisch contact met ons op binnen de 24 uren indien u iets mocht vaststellen, of indien de bestelling niet correct zou blijken te zijn. Houd ook alle binnenverpakking en informatie bij.
Artikel 11: Wijziging Voorwaarden


Veer-krachtig kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe algemene voorwaarden.


Messenger logo
Chat